Bob Persson

Persson Invest

MOTTAGARE 2017 – ONOTERADE BOLAG

 

Motivering

Bob Persson är en nestor och centralgestalt i det jämtländska näringslivet. 

Han har som mångårig koncernchef och från 2009 ordförande för familjeföretaget Persson Invest spelat en avgörande roll för företagets imponerande utveckling, präglat av ett antal framgångsrika strategiska vägval. Styrelsen i Persson Invest har en tydlig roll som självständigt beslutsorgan, och styrelsearbetet bedrivs systematiskt och professionellt. Bob Persson leder detta arbete med kunnighet och effektivitet men också med den lyhördhet och värme och det genuina intresse för människor som kännetecknar hans person. Hans ordförandeskap är ett föredömligt exempel på hur en väl fungerande styrelse kan tillföra värde i ett helägt familjeföretag.

Bakgrundsfakta

Bob Persson
Styrelseordförande i AB Persson Invest sedan 2009.

Utbildning
Ekonomistudier, Umeå universitet.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Diös Fastigheter AB och styrelseledamot i bland annat Volvofinans Bank.

Om bolaget

Bolagsnamn
AB Persson Invest

Säte
Östersund

Persson Invest är i dag ett familjeägt bolag med huvudkontor i Östersund. Koncernen omsätter cirka fyra miljarder och har cirka 1000 medarbetare. Företaget bedriver handel med personbilar, lastbilar och bussar samt verksamhet inom hyvleri, skog och fastighetsförvaltning. Koncernen har verksamhet i flertalet städer samt 6 dotterbolag till Persson Norge AS. Persson Invest har under ett långt antal år successivt förvärvat och utökat sitt skogsinnehav, men även avyttrat delar av innehavet. Det sammanlagda skogsinnehavet överstiger 100 000 ha. Eftersom bilhandelns produkter orsakar direkta utsläpp och träindustrierna och fastigheterna konsumerar el- och uppvärmningsenergi har Persson Invest valt att investera i projektering för förnybar energiproduktion. 

Vid beredning av föreslagna åtgärder ingår numera obligatoriskt en prövning av miljökonsekvenserna. Platscheferna svarar för miljöfrågor på företagen, förutom i ett vilket har särskilt miljöansvariga, och samtliga koncernföretag har antagit en miljöpolicy. Företagskulturen/värdegrunden i AB Persson Invest bygger på kundfokus, lösningsorientering, flexibilitet, trygghet, kostnadsmedvetenhet, långsiktighet, positiv människosyn och jämställdhet. Det är en platt organisation med få chefsled. Nyckelbegrepp för samtliga medarbetare är: Omtanke, Tillgänglighet och Kompetens.

 

Nyckeltal10111213
Omsättning (MSEK)3 4214 1413 9784 170
Resultat efter skatt (MSEK)246173265196
Antal anställda8219459801 026