Monica Lindstedt

Hemfrid

MOTTAGARE 2013 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Som en brinnande entreprenör har Monica Lindstedt drivit fram sin skapelse Hemfrid till ett framgångsrikt företag som börjar närma sig en halv miljard i omsättning och ett tusental anställda. Med energi och tålamod har hon på ett avgörande sätt bidragit till att skapa förutsättningar för en hel branschs tillkomst och starka tillväxt.

För tio år sedan övergick Monica från VD-skapet till rollen som styrelseordförande. Successivt har hon funnit formerna för detta. Styrelsen fungerar idag som ett självständigt beslutsorgan med tydlig åtskillnad mellan rollerna som ordförande och huvudägare. Monica är knappast den klassiska ordföranden enligt gängse skolboksideal. Snarare kan hon beskrivas som en ”entreprenörsordförande”. Med företagaranda och visionär drivkraft utmanar hon styrelsen och driver den att ständigt ta sig an nya utmaningar. Samtidigt är hon en lyssnande och reflekterande person som upplevs som lätt och inspirerande att samarbeta med.

Monica Lindstedt har visat hur man som framgångsrik entreprenör också i ordföranderollen kan fortsätta att spela en aktiv och konstruktiv roll för sitt bolags utveckling.

Bakgrundsfakta

Monica Lindstedt
Styrelseordförande i Hemfrid sedan 2003.

Utbildning
Civilekonom

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Företagarna AB och ledamot i
Uniflex AB och Svenska Unicef

Om bolaget

Bolagsnamn
Hemfrid i Sverige AB
Säte
Stockholm

Hemfrid i Sverige AB är det marknadsledande bolaget i den alltjämt starkt växande marknaden för hushållsnäratjänster. Bolaget har sedan starten 1996 kontinuerligt utvecklat och förfinat såväl tjänsteutbud som strukturkapital. Genom satsningar på utbildning och professionalisering av själva yrket har också betydande insatser gjorts för att erbjuda de anställa en stabil och trygg yrkesplattform.

Nyckeltal 09 10 11 12
Omsättning (MSEK)  171  237 299 322
Resultat efter skatt (MSEK) 16 21 22 22
Antal anställda 360  513 723 809