Marie Berglund

Eurocon Consulting AB

MOTTAGARE 2018 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Efter flera år som styrelseledamot övertog Marie Berglund 2015 ordförandeklubban i Eurocon Consulting AB, ett snabbväxande och lönsamt konsultföretag med inriktning mot innovativa automationslösningar för bland annat skogsindustrin.

Som ordförande har Marie Berglund varit pådrivande för en fortsatt snabb expansion av affären, både inom befintliga branscher och genom en breddning mot nya områden. Med grund i sin erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag har hon samtidigt drivit fram en professionalisering av styrelsen, bland annat i form av ökad betoning av de strategiska frågorna, en utvecklad ekonomirapportering och införandet av ett revisionsutskott, som tillsammans lett till en väsentlig effektivisering av dess arbete.

Genom sin lättsamma personlighet skapar Marie Berglund ett öppet och kreativt arbetsklimat i styrelsen utan att detta tillåts leda bort från den röda tråden mot tydliga beslut. Sammantaget är hennes insats ett föredömligt exempel på ett starkt ordförandeskap i ett mindre, icke börsnoterat bolag.

Bakgrundsfakta

Marie Berglund
Styrelseordförande i Eurocon Consulting AB.

Utbildning
Master of Science i Biologi vid Umeå Universitet.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Boliden AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Eurocon Consulting AB

Säte
Örnsköldsvik, Västernorrlands Län, Sverige

Eurocon Consulting AB grundades 1990 av sju ingenjörer som längtade efter att stå på egna ben. Den ursprungliga affärsidén var att hjälpa skogsindustrin att bli mer konkurrenskraftig genom smarta, tekniska lösningar. Sedermera har de vuxit och är numera verksamma i fler branscher än bara skogsindustrin. Eurocon erbjuder idag ingenjörs- och konsulttjänster inom skog, energi, gruva, kemi, verkstad/livs- och läkemedel. Genomgående för dessa områden är att fokus ligger inom automationslösningar vilket drygt hälften av Eurocons 240 anställda arbetar inom. Skogsindustrin är den klart största branschen och står för 64 procent av Eurocons omsättning följt av kemi som står för 10 procent av omsättningen. Under 2017 fick Eurocon förtroendet att vara nyckelleverantör till flertalet projekt. Bland annat till Östrands massafabrik vilket var det största uppdraget i Eurocons historia, ett projekt som sträcker sig till slutet av 2018. Visionen är att fortsätta växa samt att fortsätta den hittills obrutna raden av vinstresultat. Tillväxtmålet är satt till 10 procent per år och ska uppnås genom att växa organiskt samt genom förvärv. Det baseras bland annat på att 2017 var ett rekordår sett till omsättning, samt att det finns en stor efterfrågan på innovation inom de branscher där Eurocon är verksamma.

Nyckeltal13141516
Omsättning (MSEK)4 6404 6175 4965 684
Resultat efter skatt (MSEK) 5627931 2101 019
Antal anställda1 5441 7032 0262 313