Intervju med Peter Byström: ”Ett företag som vill lyckas behöver få in någon som i all välmening ställer frågan ’Varför då?´”

[column width=”30%” padding=”3%”]

Mitt under nomineringsarbetet för årets upplaga av Guldklubban passade vi på att träffa Peter Byström för att höra hans tankar och reflektioner kring styrelsearbete. Peter Byström var nominerad för Guldklubban 2017 och är fortsatt aktiv i styrelsearbete i en mängd olika bolag.

Hur kom du in i styrelsearbetet från början?

– Det började egentligen med scouterna där det var naturligt att delta aktivt i föreningen. Föreningsengagemanget fortsatte i flera föreningar som styrelseuppdrag även i vuxen ålder. Engagemang ger nätverk och det ledde till att jag fick en första förfrågan att ingå i en bolagsstyrelse.

Vilka är framgångsfaktorerna för ett väl fungerande styrelsearbete?

– För mig börjar det med att bygga en trygghet i att veta hur det går och hur det ser ut just nu. Sedan handlar det om att bygga en strategi med olika perspektiv och kompetensområden – och framför allt kunna nyttja de kompetenserna när behov uppstår. Ytterligare en central del är att ha VD och huvudägare som både vill ha en styrelse och är villig att lyssna. Sammantaget ger det en stor genomförandekraft.

[/column]
[column width=”30%” padding=”3%”]Vilka egenskaper hos styrelseordföranden anser du vara viktigast?

– Att vara delaktig, tillgänglig och engagerad.

Stämmer du själv in på de egenskaperna och i så fall hur?

– Jag försöker visa engagemang genom att dela med mig av inspiration och information. Det kan vara alltifrån artiklar som får mig att tänka till som jag gärna vidareförmedlar till att bara ringa och fråga hur det är. Ett annat område är att jag själv behöver vara lyhörd för att anpassa min roll utifrån de behov som råder i en viss situation. Man kan kalla det en balans mellan att vara diplomatisk och drivande.

Att hantera ansträngda situationer – har du några exempel på en sådan resa utifrån styrelsearbete?

– Absolut. Jag minns särskilt när en privat ägarbild, stabil sedan många år,  snabbt ändrades samtidigt som vi höll på att ta in en extern ägare i ett av bolagen där jag är aktiv. Ägarförändringen påverkade även företagsledningens sammansättning. Sånt skapar en oro hos många som måste hanteras samtidigt som ordförande ska se till alla ägares och bolagets bästa. Utan att gå in på detaljer så kan jag konstatera att det blev väldigt bra för samtliga parter till slut.

[/column]
[column width=”30%” padding=”3%”]

Namn: Peter Byström
Ålder: 60 år
Bor: Sundsvall

Vilka utmaningar anser du behöver adresseras när det gäller styrelsearbete i svenska bolag?

– Den tydligaste utmaningen är att alldeles för få har externa ledamöter. Ett företag som vill öka chansen att lyckas behöver få in någon som i all välmening ställer frågan ”Varför då?”. Det hjälper företaget att tänka till en gång extra och det ger ett stort stöd att få känna att någon man litar på sitter vid samma bord som en själv. För egen del var det en viktig utveckling i vårt familjebolag att få börja träna på att sätta ord på det man tänker – för att sedan genomföra det.

Text: Tobias Nilsson, SEB

[/column]