Jury

Tomas Nicolin, juryns ordförande

Ordförande för Centrum för Rättvisa, ledamot i SEB, Nordstjernan och Nobelstiftelsen. Tidigare VD för Alecta, Tredje AP-fonden och Öhman Fondkommission.

Viveca Ax:son Johnson

Ordförande i Nordstjernan, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och FPG Media. Ledamot i Bonava, NCC och Rosti Group.

Peter Fellman

Chefredaktör Dagens Industri.

Annelie Karlsson

Medgrundare och vd för Family Business Network Sweden. Rådgivare till internationella familjeföretag i ägarstyrning och generationsskifte.och generationsskifte.

Bob Persson

Ordförande i Persson Invest, Diös Fastigheter och Handelsbankens styrelse för Norra regionen. Ledamot i Gällö Timber, Jämtlands Bryggeri, NHP Eiendom och Stiftelsen Margaretagården. Mottagare av Guldklubban 2015.

Lars Pettersson

Ordförande i KP Komponenter. Ledamot i Lundbergföretagen, Indutrade, Industrivärden, Husqvarna och Festo. Tidigare VD och Koncernchef Sandvik.

Caroline af Ugglas

Vice VD Svenskt Näringsliv. Ledamot i Acando, AMF Försäkring och Beijer Alma.

Torsten Örtengren 

Sammankallande beredningsgruppen som tar emot nomineringar, analyserar, prioriterar och förser juryn med underlag. Övriga medlemmar:
– Johan Telander, Deloitte
– Thord Thorstensson, Russell Reynolds